Pełna polityka cookies

Cookies składają się z porcji kodu, które pomagają Administratorowi danych w świadczeniu usługi. Administrator danych wykorzystuje piki cookie w celach, o których poniżej.

Cookie techniczne i do celów analizy statystycznej, które nie wymagają zgody

Operacje ściśle powiązane z funkcjonalnością

Ta strona wykorzystuje piki cookie w celu zapisania sesji Użytkownika oraz w celu zapewnienia funkcjonalności strony, na przykład w celu dystrybucji ruchu internetowego.

Zapamiętywanie preferencji, optymizacja

Ta strona wykorzystuje piki cookie w celu zapisywania preferencji przeglądania i zoptymalizowania wygody przeglądania. Do plików cookies zaliczają się np. te piki wykorzystywane do ustawiania języka oraz waluty.

Analiza statystyczna danych osób trzecich

Usługi zawarte w niniejszej sekcji pozwalają Administratorowi danych na monitorowanie oraz na analizowanie danych o ruchu i służą one śledzeniu, w sposób zbiorczy i anonimowy, zachowań Użytkownika, a zatem osoby trzecie nie mają wglądu do danych analitycznych z poziomu IP

Google Analytics z anonimowym IP (Google Inc.)

Google Analytics jest usługą analizy serwisów WWW dostarczaną przez Google Inc. (“Google”). Google wykorzystuje dane osobowe w celu śledzenia i analizowania wykorzystywania tej Aplikacji, tworzenia raportów i dzielenia się nimi z innymi usługami stworzonymi przez Google. Google może wykorzystywać dane osobowe w celu umieszczenia w kontekście oraz personalizacji ogłoszeń pochodzących z własnej sieci reklamowej. Ta integracja Google Analytics sprawia, że Twój adres IP staje się anonimowy. Anonimizacja polega na skróceniu adresu IP i działa jedynie na terytorium Państw Członkowskich Unii Europejskiej lub na terytorium innych Państw, które przystąpiły do umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach adres IP zostanie wysłany do serwerów Google i zostanie skrócony na terytorium Stanów Zjednoczonych.

Więcej informacji

Zgromadzone dane osobowe:
Cookie i dane dotyczące użytkowania.

Processing location: USA – Privacy PolicyOpt Out: USA – Privacy PolicyOpt Out

W jaki sposób mogę zarządząć plikami Cookiego w mojej wyszukiwarce?

Oprócz tego, co zostało wskazane w niniejszym dokumencie, Użytkownik może zarządzać preferencjami związanymi z plikami Cookie bezpośrednio poprzez własną wyszukiwarkę oraz uniemożliwić osobom trzecim ich zainstalowanie. Za pośrednictwem preferencji wyszukiwarki jest także możliwe kasowanie uprzednio zainstalowanych plików Cookies, w tym pliku Cookie, w którym została zapisana zgoda na instalację plików Cookie przez tę stronę. Należy wspomnieć, że wyłączenie wszystkich plików Cookie może negatywnie wpłynąć na działanie tej strony. Więcej informacji związanych z zarządzaniem plikami Cookie w Twojej wyszukiwarce, znajdziesz pod następującymi adresami:
Google Chrome,
Mozilla Firefox,
Apple Safari,
Microsoft Windows Explorer.

Data Controller

The Controller of personal data, under Law, is:
Tecnosoft Informatica SRL
as the owner of the bookyourrent.com website
Via Tiberio Claudio, 39/a 38023 Cles (TN)
Tel. +39 0463 600024, e-mail: info@bookyourrent.com

Po względem technicznym Administrator danych nie sprawuje żadnej kontroli nad plikami Cookie lub innymi systemami śledzącymi, które są wykorzystywane przez zalinkowane podmioty trzecie, a zatem nie jest on odpowiedzialny za informacje zawarte w plikach cookie oraz w polityce prywatności podmiotów trzecich. W celu uzyskania pełnym informacji, należy zapoznać się z polityką prywatności ewentualnych usług podmiotów trzecich wymienionych w niniejszym dokumencie.
W związku z obiektywną złożonością związaną z rozpoznaniem technologii opartych na plikach Cookie oraz ich ścisłym powiązaniu z funkcjonalnością sieci, Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem danych w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących wykorzystywania plików Cookie oraz ich ewentualnego wykorzystania, na przykład przez osoby trzecie za pośrednictwem tej strony.

Ostatnia aktualizacja: 15/05/2015

+

Contact us!

kobieta w słuchawkach

dziękuje! twoja wiadomość została poprawnie wysłana.

skontaktuj się z nami w języku włoskim lub angielskim aby mieć szybka odpowiedz.