narciarstwo i snowboard sĄ dyscyplinami sportowymi, ktÓre niosĄ ryzyko, tak jak inne dyscypliny sportowe. reguŁy fis dotyczĄce narciarstwa i snowboardu majĄ byĆ rozumiane jako podsumowanie idealnego zachowania Świadomego narciarza i snowboardzisty, ktÓrzy sĄ ostroŻni i dokŁadni. muszĄ oni je znaĆ i przestrzegaĆ. jeŚli nieprzestrzeganie tych reguŁ spowoduje wypadek, narciarz lub snowboardzista mogĄ zostaĆ uznani za 'winnych' oraz zostaĆ wezwani do odpowiedzenia za wszystkie z tego wynikajĄce konsekwencje.

Każdy narciarz lub snowboarder musi zachowywać się tak, aby nie narażać nigdy innych na niebezpieczeństwo. Narciarze czy snowboardziści są odpowiedzialni nie tylko za ich zachowanie na stoku, ale również za ich sprzęt I jego ewentualne uszkodzenia, nawet jeśli jest nowy czy nowoczesny.
Każdy narciarz czy snowboarder musi utrzymywać odpowiednią prędkość oraz zachowywać się odpowiednio do swoich umiejętności oraz do warunków terenu, śniegu, pogody I ruchu na stoku. Wypadki są często spowodowane nadmierną prędkością, która powoduje utratę kontroli oraz ogranicza widoczność. Narciarze i snowboardziści muszą wykonywać swoje manewry bez przeszkadzania innym. Muszą być również w stanie zatrzymać się w każdym momencie. W strefach zatłoczonych czy o ograniczonej widoczności, przede wszystkim na początku, końcu trasy i w strefach odjazdu wyciągów należy poruszać się powoli i po bocznych stronach.
Narciarz I snowboarder na górze, będąc w pozycji dominującej, mają możliwość wyboru trasy. Są więc zobligowani, aby wybrać kierunek, który nie będzie stwarzał niebezpieczeństwa kolizji z narciarzem lub snowboardzistą na dole. Narciarstwo I snowboard są sportami dowolnej ewolucji, gdzie każdy wyraża się w swobodny sposób, o ile jest on zgodny z tymi regułami, własnymi możliwościami, kondycją i warunkami na stoku. Narciarz lub snowboarder, który jest na przedzie ma zawsze pierwszeństwo. Jeśli z tyłu i w tym samym kierunku jedzie inny narciarz lub snowboarder, musi on zachować odpowiednią odległość, która pozwoli osobie przed nim na swobodne poruszanie się.
Wyprzedzanie jest dozwolone zarówno na górze, jak I na dole, na prawo I na lewo, ale zawsze w odległości, która pozwoli na ewolucje I zaplanowane I niezaplanowane ruchy narciarza lub snowboardzisty, którego się wyprzedza. Narciarz lub snowboardzista, który wykonuje manewr wyprzedzania jest za niego odpowiedzialny i musi go wykonać w taki sposób, aby nie stwarzać problemów osobie, którą wyprzedza. Ponosi tę odpowiedzialność przez cały czas trwania manewru i dotyczy również wyprzedzania narciarza lub snowboardzisty, który ewentualnie zatrzymał się na trasie.
Narciarz lub snowboardzista, który włącza się lub przejeżdża trasę lub teren ćwiczeń lub treningu, musi się upewnić poprzez kontrolę wzrokową na dole czy na górze, że może to uczynić bez stwarzania niebezpieczeństwa dla siebie lub innych. Takie samo zachowanie musi mieć miejsce po każdym postoju. Włączanie się do ruchu na stoku lub ruszanie po zatrzymaniu się jest sytuacją, która często powoduje wypadki. Są to działania, które należy wykonywać z wielką ostrożnością, aby uniknąć wypadków czy szkód dla siebie czy innych. Kiedy narciarz lub snowboarder porusza się wolno, musi zawsze zwracać uwagę na tych, którzy jadą szybciej przed nim i za nim. Narty 'carvingowe' i snowboard pozwalają skręcić wjeżdżając pod górę, w kierunku przeciwnym do jazdy. Aby wykonywać takie manewry jest niezbędna największa ostrożność, aby nie spowodować niebezpieczeństwa dla siebie czy dla innych.
Narciarz czy snowboarder nie powinni się zatrzymywać na stoku lub w strefach dobrej widoczności o ile nie jest to absolutnie konieczne. W przypadku upadku muszą jak najszybciej usunąć się z trasy I dotrzeć do jej brzegu. Jeśli trasa nie jest zbyt szeroka, postój jest dozwolony jedynie na jednym z jej brzegów. Jest niedozwolone zatrzymywanie się na wąskiej trasie, gdzie kontrola wzrokowa jest ograniczona lub w miejscach gdzie jest ryzyko, że zjeżdżający nie mają możliwości zobaczenia innych narciarzy.
Narciarz lub snowboardzista, którzy wchodzą pod górę, muszą koniecznie poruszać się po bokach trasy. Tak samo muszą się zachowywać osoby, które wchodzą lub schodzą pieszo. Poruszanie się w kierunku przeciwnym do normalnego kierunku zjazdu powoduje sytuacje i przeszkody, które trudno jest przewidzieć. Głębokie ślady osób, które wchodziły pieszo są bardzo niebezpieczne dla narciarzy czy snowboardzistów.
Narciarze czy snowboardziści muszą przestrzegać oznakowania I wskazówek, które znajdują się na trasie. Różne stopnie trudności tras są oznakowane w porządku malejącym następującymi kolorami: 'czarny', 'czerwony', 'niebieski' I 'zielony'. Narciarz czy snowboarder może dowolnie wybrać trasę, którą woli. Na trasach są oznaczenia kierunku, ewentualnych niebezpieczeństw, zwolnienia, wąskiego przejazdu, zamknięcia czy innych, które muszą być absolutnie przestrzegane. Te oznaczenia są zamieszczone we wspólnym interesie wszystkich, aby uniknąć wypadków narciarzy czy snowboarderów.
W przypadku wypadku każdy musi udzielić pomocy. Udzielenie pomocy jest obowiązkiem moralnym, który dotyczy każdego sportowca. Mimo że na trasie nie ma obowiązku prawnego udzielenia pomocy (istnieją specjalne służby pierwszej pomocy), jest konieczne, aby każdy, według własnych możliwości i umiejętności, pomógł udzielając pierwszej pomocy, dzwoniąc na telefon alarmowy, ogradzając strefę wypadku lub informując osoby zjeżdżające o tym, że jedna lub więcej osób ucierpiało w wypadku. Międzynarodowa Federacja chce, aby nieudzielenie pomocy na trasie, było wykroczeniem - analogicznie do sytuacji nieudzielenia pomocy w przypadku wypadku drogowego - w państwach, w których takie prawo jeszcze nie istnieje.
Każdy narciarz czy snowboardzista, który brał udział w wypadku na trasie, niezależnie od własnej odpowiedzialności lub będąc jego świadkiem, ma obowiązek podania swoich danych osobowych. Relacja ewentualnych świadków jest bardzo istotna dla sporządzenia prawidłowego raportu o wypadku. Każdy sportowiec musi czuć ten moralny obowiązek i być uczciwy. Raport służb pierwszej pomocy razem z relacjami świadków i ewentualnych zdjęć czy filmów, może bardzo pomóc w ustaleniu ewentualnej odpowiedzialności cywilnej lub karnej.

Źródło F.I.S.I.

+

Contact us!

kobieta w słuchawkach

dziękuje! twoja wiadomość została poprawnie wysłana.

skontaktuj się z nami w języku włoskim lub angielskim aby mieć szybka odpowiedz.